යුරෝපා සංගම් නොවන පුරවැසියන්ට ස්විට්සර්ලන්තය විසින් රැකියා වීසා 8,500 ක් ලබන වසරේදී නිකුත් කිරීමට ඒරට රජය තීරණය කර තිබේ.

ලබන වසරේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගම්වලට අවම වශයෙන් වසරක්වත් බඳවා ගැනීමට අදහස් කරන ඊනියා “තෙවන රට” සේවකයින් සඳහා බී-අවසර ලත් 4,500 ක් ලබා ගත හැකි බවද  මීට අමතරව, මාස තුනත් 12 ත් අතර කාලයක් පවතින කෙටි කාලීන කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා රැකියා  4,000 ක් ලබා දෙන බවද ස්විස්ටර්ලන්ත මාධ්‍ය  වාර්තා කරයි.

විධිමත් බ්‍රෙක්සිට් ගනුදෙනුවක් ගැන සාකච්ඡා නොකර බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වුවහොත් ස්විට්සර්ලන්තය බ්‍රිතාන්‍ය කම්කරුවන් සඳහා බී බලපත්‍ර 2,100 ක් සහ එල් බලපත්‍ර 1,400 ක් ලබා දෙනු ඇති බවත්  මෙම ගනුදෙනුව මේ වසර මුලදී ම නිවේදනය කර තිබු බවද ඒම මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

යුරෝපා සංගම් නොවන සේවකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමේ ප්‍රශ්නය මෑත වසරවලදී විවාදාත්මක බව ඔප්පු වී තිබේ. සංක්‍රමණ අනුපාතය සීමා කිරීම සඳහා 2014 ජනමත විචාරණයකින් පසුව වාර්ෂික බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව 6,500 දක්වා අඩු කරන ලදී. විදේශීය සමාගම් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙයට  විරෝධය දැක් වු අතර  ආණ්ඩුව  ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අවසර පත්‍ර ඔවුන්ගේ  මට්ටම වන 8,500 දක්වා ඉහළ නැංවීය.

ශානි

Similar Posts