ලිංගික හිංසන නිසා පාර්ලිමේන්තු ගෘහ පාලන සේවිකාවන්ට සාරියෙන් සැරසී එන ලෙස දන්වයි

පාර්ලිමේන්තු ගෘහ පාලන අංශයේ සියලුම සේවිකාවන්ට සාරියෙන් සැරසී රාජකාරියට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

ගෘහ පාලන අංශයේ ඇතැම් සේවිකාවන්ට එහි ප්‍රධානීන්ගෙන් ලිංගික හිංසන සිදුවී ඇති බව කියන සිද්ධි සමඟ මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වෙයි.

මේ අතර ගෘහ පාලන අංශයේ සේවිකාවන්ට ලිංගික හිංසන සිදුවී ඇති බවට මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වීමත් සමඟ ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පසුගියදා පත්කරනු ලැබුවා.

පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් නීතිඥ කුෂානි රෝහණදීර විසිනුයි එම කමිටුව පත් කරනු ලැබුවේ.

මේ අතර සේවිකාවන්ට සිදුව ඇති බව කියන ලිංගික හිංසන සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු ගෘහ පාලන අංශයේ සහකාර ගෘහ පාලකවරයාගේ වැඩ තහනම් කිරීමට ද පියවරගෙන ඇත.

Related posts