ලෝක බැංකු නියෝජිත කණ්ඩායමක් උතුරේ සංචාරයක

ලෝක බැංකු නියෝජිත කණ්ඩායමක් ඊයේ (30) යාපනය ඇතුළු උතුරු පළාතේ සංචාරයක නිරත විය.

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය වෙනුවෙන් අදාළ පිරිස මෙලෙස උතුරු පළාත් සංචාරයකට එක්විය.

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන යාපනය රෝහල් සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් නිරීක්ෂණයට ද මෙම නියෝජිත පිරිස සහභාගී වූ බව සඳහන් කරයි.

මේ සඳහා උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් සමන් බන්දුලසේන ඇතුළු පළාත් රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් පිරිසක් ද එක්විය.

Related posts