2023 ලෝක මිහිකත විවාහක රූ රැජින ලෙස කිරුළ දිනාගත් 21 හැවිරිදි සෂ්මි දිසානායක කොළඹ කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ වෙත පැමිණියේය.

පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර ලොව රටවල් 45ක තරගකාරියන් 60 දෙනකුගේ සහභාගීත්වයෙන් එම තරගාවලිය පැවති අතර අනු තරගාවලි 04 ක් ජය ගනිමින් සෂ්මි දිසානායක ලෝක මිහිකත විවාහක රූ රැජින ලෙස ජයග්‍රහණය කළේය.

Similar Posts