ලෝක සාම දිනය නිමිත්තෙන් පාසල් සිසුන්ට උපකරණ බේදා දීමක්

pasal-upkarana

ලෝක සාම දිනය නිමිති කර ගෙන හැටන් ප්‍රදේශයේ පාසල් සිසුන්ට පාසල් උපකරණ බේදා දිමක් හා වෛද්‍යවරියක් ඇතුළු පුද්ගලයන් 20 දෙනකු ඇගයිමට ලක් කිරිමක්  සිදු කරන ලදි.

ශ්‍රිලංකා සාම විනිසුරු මඩුල්ල විසින් මෙය සංවිාධානය කර තිබු අතර එහි සංනාම තනාපති විශ්ව කීර්ති අචාර්ය ඉලංගො ගාන්ධි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ මහතාගේ නිවසේදි මෙම උත්සවය පවත්වන ලදි.

මෙහිදි දික්ඔය දිස්ත්‍රික් මුලීක රෝහලේ දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරිනි ඊ. එම්.පවිත්‍රා නදිසානි මහත්මිය ඇගයිමට ලක් කරන අයුරු හා පාසල් සිසුවකු සදහා පාසල් උපකරන ලබා දෙන අයුරු මෙහි දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts