වගවීම ගැන ඇතැම් යෝජනා ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතික්ෂේප කරලා – වොල්කර් ටර්ක්

ජිනීවාහිදී ආරම්භ වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ වගවීම ගැන ඇතැම් යෝජනා ශ්‍රී ලංකා රජය කනගාටුදායක ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් වොල්කර් ටර්ක් මහතා පවසයි.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 53 වැනි සැසිවාරය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.

මෙම සැසිවාරය ලබන ජූලි 14 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

හෙට සැසියේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරයා, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වාචික ප්‍රකාශයක් කිරීමට ද නියමිතව තිබේ.

Related posts