වතු කම්කරුවන්ගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය අහිමි විමේ අවදානමක්

school3

වතු කම්කරුවන් වන තමන් මේ වන විට පත්ව ඇති දැඩි ආර්ථික ප්‍රශ්ණ හමුවේ තම දරුවන්ට නිසි ලෙස අධ්‍යාපනය නිසි ලෙස හැදැරිමේ අවස්ථාවන් අහිමි විමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇති බව වතු කම්කරුවන් පිරිසක් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දක්වන එමපිරිස් පවසනුයේ මේ වන විට තමන් දැඩි ආර්ථික අහෙනියකට මුහුණ දීඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත තම දරුවන් නිසි ලෙස පාසල් යැවිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත්ය.

වතු කම්කරුවන් වන තමන් තම දරුවන්ට හොද අධ්‍යාපනයක් ලබාදි විවිධ රැකියා සදහා යොමු කිරිමට දැඩි කැමැත්තක් තිබුනද මේ වන විට තමන් පත්ව ඇති ආර්ථිකඅහෙනිය මත තමන්ට එය නිසි ලෙස කර ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත්ය.

මේ වන විට තමන්ට ලැබෙන සොච්චම් වැටුප තම පවුලේ අයට නිසි ලෙස තුන් වේල කැමට අවශ්‍ය අහාර සදහාද ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් එම තත්වයන් මත තම දරු පවුල් සමහර දිනවල වේල් දෙකක් පමනක් ආහාර ගන්නා බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් මත තම දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දිමට තියා නිසි ලෙස දිනකට තුන් වේල කන්න දිමටද තමන්ට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අතර මග කඩා වැටිමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts