ශ‍්‍රි ලංකාවේ පාරිසරික හා වනජිවී උරුමයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස පිහිටා තිබු වනජිවී භාරය වසා දැමීම සදහා සංචාරක සංවර්ධන, වනජිවී හා ක‍්‍රිස්තියානි අමාත්‍යාංශය විසින් කර තිබු යෝජනාවට ඊයේ (15) දින කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

පරිසර සංරක්ෂණයට හා වනජිවී සංරක්ෂණයට අදාලව මෙකී වනජිවී භාරය දැනට කිසිදු ක‍්‍රියාකාරකම නොයෙදෙන අතර රාජ්‍ය මුදල් චක‍්‍රලේඛ 02- 2018 ට අදාලව එය වසා දැමීම සදහා හදුනාගෙන තිබේ.

ඒ අනුව එහි ඇති සියලූ වගකීම් හා වත්කම් වනජිවී දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරීමටත් වන්දි ලබා ස්වේඡාවෙන් රැකියාවෙන් ඉවත් වන සේවකයින්ට ඉවත් වීමේ හැකියාවත්, එසේ ඉවත් නොවන අය පුද්ගලිකව වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට අනියුක්ත කිරිමටත් භාරය සතු රන්දෙණිගල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය තවදුරටත් වනජිවී දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමටත් අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා විසින් කළ යෝජනාවට මෙසේ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

Similar Posts