පසුගිය දශයකයක කාලය තුල පුද්ගලයින් විසිපන් ලක්ෂයක් විදේශ රැකියා සදහා විදේශ ගතව ඇති බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන කැබිනට් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

එම පිරිසෙන් 52,000 ක්ම වෘත්තිය මට්ටමේ පිරිස් බවත් ඔහු පවසයි. රාජ්‍ය සේවයේ විවිධ වෘත්තියවේදින් සිටින්නේ 51,000 ක් පමණක් වන අතර සේවයේ සිටින්නේ 45,000 ක් බවත් නමුත් වසර 10 ක් තුල වෘත්තියවේදින් 52000 ක් මේ රට හැර ගොස් ඇති බවද ඔහු අනාවරණය කළේය.

බන්ධනාගාර වල සිටින සිරකරුවන්ගෙන් සියයට අසු පහක්ම අට සමත් නොවු අය බවත් වසරකට සිරකරුවන් 24000 ක් අනිවාර්යෙන් නිර්මාණය වන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මෙම තත්ත්වය වෙනස් කිරිමට නම් අධ්‍යාපනයේ විප්ලවකාරී වෙනසක් සිදු විය යුතු බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කර සිටියේය.
ඔහු මේ තොරතුරු අනාවරණය කරන ලද්දේ කොළඹ, පදනම් ආයතනයේ පැවති රැස්වීමකදීය.

ශානි පොල්ගම්පල

Similar Posts