ධුර කාලය තිබියදී ජනාධිපතිවරයා ඉවත්ව යන්නේ නම් රට අරාජික වීමට නොදී නව මැතිවරණයකට යන තෙක් ව්‍යවස්ථානුකූලව අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයකු පත්කර ගත යුතු බව මහාචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාමහේවා මහතා පවසයි.

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරාගත යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් බවත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ රහස් ඡන්දයක් පවත්වා බහුතරයක් ලබා ගන්නා අයකු විය යුතු බව ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් බවත් මහාචාර්යවරයා පැවසීය.

Similar Posts