ව්ලැඩිමීර් පුටින් ගෙන් රනිල්ට ලිපියක්

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් විසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත සුබපැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම සුබපැතුම් පණිවුඩය මගින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශක කර ඇත්තේ රුසියානු – ශ්‍රී ලංකා සබඳතාව තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට තමන් අපේක්ෂා කරන බවයි.

එසේම දෙරටේ ජනතාව වෙත ඵලදායී ලෙස ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවය අපේක්ෂා කරන බවද මෙම සුබපැතුම් පණිවුඩය හරහා රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Related posts