ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකම වායු ගෝලයේ ගුණාත්මකභාවය මිනිස් සිරුරට අහිතකර මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කරයි.

කොළඹ, යාපනය සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවල එම තත්ත්වය ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හැර දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල වායු ගුණත්වය සංවේදී පුද්ගලයින්ට සෞඛ්‍යමය වශයෙන් බලපෑම් ඇති වන මට්ටමේ පවතින බවද සදහන් කරයි.

රට තුළ පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හා අසල්වැසි රටවලින් හමා එන අහිතකර දූවිලි අංශු මෙම තත්ත්වය සදහා හේතු වී ඇති අතර කැලෑ ගිනි තැබීම්, කැලිකසළ දහනය, රථවාහන ධාවනය යන කරුණු වායු දූෂණය ඉහළ යාමට හේතු වන බවද සදහන් කරයි.

යාපනය, කිලිනොච්චිය, ත්‍රිකුණාමලය, කොළඹ, බදුල්ල, කුරුණෑගල, මහනුවර, මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්කවල වායු ගුණත්ව දර්ශකය අයහපත් බලපෑම් ඇති විය හැකි මට්ටමේ පවතින බවද එම සංවිධානය සදහන් කරයි.

එනිසා ශ්වසන රෝග, හෘද රෝගවලින් පසුවන පුද්ගලයින්, වයස්ගත පුද්ගලයින් සහ කුඩා ළමුන් එළිමහනේදී මුව ආවරණ පැළලඳීම සිදුකිරීම වැදගත් බවද එම සංවිධානය ජනතාවට දැනුම්දීමක් කරයි.

Similar Posts