වාහන ධාවනය කැලණි පාලම අසලින් එක් මංතීරුවකට සීමා වෙයි

කැලණි පාලම අබියස මහනුවර සිට කොළඹට රථවාහන ඇතුළු වීමේ මං තීරු දෙකෙන් එකක වාහන ධාවනය අද පෙරවරු 6 සිට තාවකාලිකව සීමා කළ බව වරාය හා නාවික කටයුතු හා මාර්ග හා මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

වරාය හා නාවික කටයුතු හා මාර්ග හා මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පොලීසිය සමග එක්ව සිදුකරන රථවාහන ධාවන සැලැස්මේ පෙරහුරුවක් අද  ක්‍රියාත්මක වෙයි.

අද 17 වනදා සිට කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ පෑලියගොඩ අන්තර් හුවමාරුවෙන්, සැහැල්ලු වාහන සහ බස් රථ පමණක් කොළඹ දෙසට ළඟාවීමට විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස යොදා ගත හැකියි.

කන්ටේනර් සහ ලොරි රථ සඳහා විකල්ප මාර්ගය ලෙස කොළඹ මීගමුව මාර්ගය භාවිත කළ හැකි බව ද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ ය.

 

Related posts