වැසි පතිත වුවද කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම තව දුරටත් පහළට

මධ්‍යම කදුකරයේ කාසල්රි ජලාශයට ජලය සැපයෙන ජල පෝෂික ප්‍රදේශයන්ට මේ දිනවල සවස් කාලයේදි වැසි පතිත වුවද කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම තව දුරටත් පහළ බසිමින් පවතින බව එම ජලාශ බාර නිලධාරියකු පැවසිය.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලදදේ මේ වන විට සමහර දිනවල සවස් කාලයේදි විටින් විට මෙම ප්‍රදේශයන්ට වැසි පතිතවුවද එයින් මෙම ජලාශයේ ජල මට්ට දැඩි බලපැමක් එල්ලවි නොමැති බවත්ය.

වැසි හේතුවෙන් මෙම ජලාශයට ජලය ගලා ආවද එයට වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් ජල විදුලිය උත්පාදනය සදහා ලබා ගවන්නා බැවින් මේ වන විට මෙම චලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 31ක් පහලින් පවතින බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts