සමහර ස්ථානවල සවිකර ඇති විථි පහන් උදැසන අට පමන වන තෙක් දැල්විමත් සමග විශාල වෂයෙන් විදුලිය අපතේ යාමක් සිදු වන බව ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මෙම විථි පහාන් දිනපතා සවස හයට පමන දල්වන අතර එම විථි පහාන් බොහෝ දිනවල පසුදා උදැසන අට පමන වන තෙක් දැල්වෙමින් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත විශාල වශයෙන් විදුලිය අපතේ යාමක් සිදු වන බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදාල බලධාරින්ගේ දැඩි අවදානය යොමු කල යුතු බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts