විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර

පසුගිය දිනවල විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබාගත්තද ඒ අතරින් විදේශගතවී ඇත්තේ සියයට 30 ක් පමණ බව නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණයවී තිබෙනවා.

දෛනිකව 2,000 කට වැඩි පිරිසක් විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබාගත්තද ඔවුන්ගෙන් බහුතරය විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය අතැතිව තබාගෙන රැකියා සොයන පිරිස බවයි එහිදී හෙළිවී ඇත්තේ. එම සමීක්ෂණය සිදුකර ඇත්තේ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින්.

Similar Posts