විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර

පරිගණක දත්ත පද්ධතියේ බිද වැටීමක් හේතුවෙන් දිවයින පුරා පිහිටි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාල මගින් විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඊයේ පස්වරුවේ සිට අත්හිටුවීමට සිදු විය. එම පද්ධතිය යථාතත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු තවදුරටත් සිදුකරමින් පවතින බවයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

ඒ අනුව අද  දිනයේ ගමන් බලපත්‍ර ලබාගැනීමට වේලාවන් වෙන්කර ගන්නා ලද සියළු දෙනාට හෙට දින සේවාව ලබාගැනීම සදහා සිය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නොපැමිණෙන ලෙසයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දී සිටින්නේ.

අද දින පැමිණීමට නියමිත අයදුම්කරුවන් හෙට දින වන ආකාරයෙන් වේලාව වෙන් කර ගත් දිනට පසු දින සිය කාර්යාල වෙත පැමිණෙන ලෙසද එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියි. සිකුරාදා දින වේලාවන් වෙන්කර ගත් අයදුම්කරුවන් සෙනසුරාදා දින සේවාව ලබාගැනීම සදහා පැමිණෙන ලෙසයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ.

ඒ අනුව සේවාලාභීන් සදහා අවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සෙනසුරාදා දිනයේදී විවෘතව පවතියි. ඊයේ දින අයදුම්පත් භාරගත් සියලු දෙනාට අද මධ්‍යහ්න 12න් පසු ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිකුත් කිරීමේ කවුළු මගින් ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කෙරෙනු ඇති.

අද මධ්‍යහ්න 12 න් පසුව ගමන් බලපත්‍ර ලබාගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණීමට නොහැකි අය වෙත කුරියර් සේවාවක් මගින් කඩිනමින් අදාළ ගමන් බලපත්‍ර නිවසටම ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

Similar Posts