විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ප්‍රජාව කෙරෙහි  තවමත් ප්‍රමාණවත් අවධානයක් නැහැ  

මෙරට ජිවත් වෙන මිලියන 1.5 විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ප්‍රජාව කෙරෙහි  මෙවර මැතිවරණයේදි ප්‍රමාණවත් තරම් අවධානයක් ලබා දි නොමැති බව නිදහස් හා සාධාරණ මැතිරණයන් සඳහා වු ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වය පවසයි.

ඒම සංවිධානය විසින් සියලුම ජනාධිපති අපෙක්ෂකයින් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් මේ බව පවසා සිටියි.

ඒම ලිපියේ වැඩිදුරටත් මෙසේද සඳහන් වේ.

2019 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වී සිටින ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයන් සියලු දෙනාම පාහේ මේ වන විට සිය මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර ඇත. එමෙන්ම පූර්ව මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ තම දැක්ම බහුතර ජනතාව අතර තහවුරු කිරීමට මහත් උත්සාහයක් ගනිමින් සිටින බව පෙනීයයි. සමස්තයක් ලෙස බැලූ කල මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන සියල්ල රාජ්‍ය භාෂා වන සිංහල හා දෙමළ භාෂා වලින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

නමුත් මෙම ක්‍රියාවලිය හරහා ශ්‍රි  ලංකාව තුළ ජීවත් වන සංඛ්‍යාවෙන් මිලියන 1.5 ක් වන විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ප්‍රජාව කෙරෙහි ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමුකර ඇති බවක් පෙන්නුම් නොකරයි. මෙම විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ජනතාව අතරින් ලක්ෂ 2 – 3 අතර ප්‍රමාණයක් දෘශ්‍යාබාධිත ජනතාවක් වන බව සිහිපත් කරමු.

දේශපාලන පක්ෂ සහ ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් තම ප්‍රතිපත්ති සහ අනාගත වැඩපිළිවෙල ජනතාව අතරට ගෙනයාමේදී එතරම් දුරට මෙම විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ජනතාව මෙම ක්‍රියාවලියට සහභාගී කරවාගැනීමට සහ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වයක් ඇතිකරගැනීමට ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමුකර නොමැති බව අපගේ නිරීක්ෂණයයි.

එමෙන්ම එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී සෑම ඡන්දයක්ම තීරණාත්මක වනු ඇත. ලක්ෂ තුනක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් පක්ෂයක ජයග්‍රහණයට තීරණාත්මක සාධකයක් වනු ඇත.

එබැවින් අප තරග කරනු ලබන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබගේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන දෘශ්‍යාබාධිත පිරිසට පරිශීලයට කිරීමට හැකිවන පරිදි අවම වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන වල හරය ශ්‍රවණය කිරීමට හැකිවන පරිදි හඬකැවීමට ලක්කර ඒවා දෘශ්‍යාබාධිත සංගමයට වෙත එවන ලෙසය. එමෙන්ම ඒවා අවශ්‍ය ජනතාවට ශ්‍රවණය කිරීමට හැකිවන පරිදි අන්තර්ජාලයට එකතු කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටිමු.

 

Related posts