විශේෂ බස් සහ දුම්රිය සේවා

නත්තල් සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ අනුව දැනට ධාවනය වන දුම්රියට අමතරව විශේෂ දුම්රිය ගමන්වාරද ලබන 27 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි නියෝජ්‍ය දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ගමනාගමන, ගාමිණී සෙනෙවිරත්න පැවසුවේ.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයද පැවසුවේ මගී ජනතාව වෙනුවෙන් අතිරේක බස්රථ සේවා ක්‍රියාත්මක බවයි.

Related posts