වීසා අවලංගු කළාට ස්කෝට්ලන්ත කත උසාවියට

sckotland

තමන්ව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටුවහල් කිරීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ගෙන තිබෙන තීරණය බලරහිත කරන නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ස්කොට්ලන්ත ජාතික කාන්තාවක වන කෙලිග් ෆ්‍රේසර් විසින් අභියාචනාධිකරණයට රිට් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඇය විසින් ගොනුකළ රීට් පෙත්සමෙහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස ආගමන හා විගමන පාලකවරයා සහ නීතිපතිවරයා නම් කර ඇති අතර කිසිදු සාධාරණ පදනමක් නො මැතිව ආගමන සහ විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ගනු ලැබූ තීරණය නීතිවිරෝධී යැයි තීන්දු කොට එය බලරහිත කර ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඇය අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

 

Related posts