වෙනත් පක්ෂයන් හි සමාජිකත්වය ලබාගෙන ඇති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරැන් 5දෙනෙකුගේ මන්ත්‍රීධූර අහෝසි කිරීමට ඒම පක්ෂය තීරණය කර තිබේ. ඒ් අනුව මුලින්ම ශ්‍රිලංකා නිදහස පක්ෂයේ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ඒ්ඒච්ම් ෆවුසි මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව පසුගියදා රැස්වූ ශ්‍රීලනිප මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් ඒකමතිකව තීරණ කිරීමෙන් පසුව ඒම තීරණය මැතිවරණ කොමිසමට හා පාර්ලේමේන්තුවේ මහලේකම් වරයා වෙත පසුගිය සිකුරාදා (22) දන්වා යවා තිබේ.

ඉන් හිසව වෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරය සදහා ඒම පක්ෂයේ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පත්වීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊට අමතරව ඒස්.බී. දිසානායක, ඩිලාන් පෙරේරා, විජිත් විජේමුනි සොයිසා, ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන යන මන්ත්‍රීවරැන් වෙනත් පක්ෂයක සමාජිකත්වය ගැනීම නිසා ඔවුන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය වහාම අහෝසිකර ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රීධුරයන්ද අහෝසිකරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මහ කොමසාරිස් වෙත දැන්වීමට සූදානම් බවද වාර්තා වේ.

Similar Posts