විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිහිටුවන නව සන්ධානය ‘සමගි ජාතික බලවේගය’ ලෙසත් එහි මැතිවරණ ලකුණ ‘හදවත’ බවට දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

නව සන්ධානය පක්ෂය ලියාපදිංචි කිරීම සදහා මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට අදාල ලියවිලි භාරදී තිබේ.

නව සන්ධානයේ ලේකම්වරයා තීරණය කිරීමට ද නියමිතව තිබේ.

Similar Posts