දිලිදුකම පිටු දකින රැකියා ලක්ෂයක් ලබාදීමේ වැඩසටහන සමෘද්ධි පවුල් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සිදු කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ.

Similar Posts