සහතික මිලට වී මිලදී නොගන්නා බවට චෝදනා

මහ කන්නයේ ගොවීන්ගේ වී කිලෝවක් රුපියල් 50 ක හා තෙත වී කිලෝවක් රුපියල් 45 ට මිලදී ගත යුතු බවටයි රජය නියම කර තිබුනත් මිල පහළ හෙළීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස පෞද්ගලික මෝල් හිමියන් වී මිලදී ගැනීමට වැඩි උනන්දුවක් නොදක්වන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

වී කිලෝව රුපියල් 30 ත් 35 ත් අතර මිලකට ලබා ගැනීමේ කූඨ උපායක් ලෙස වී මෝල් හිමියන් මෙලෙස හැසිරෙන බවයි ගොවීන් පවසයි.

රජයේ පාලන මිල ගැසට් නිවේදනයක්  ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීමද වී මෝල් හිමියන්ගේ වාසියට හේතු වී ඇති බව ගොවි සංගම් පෙන්වා දෙයි.

Related posts