සහන මල්ල මාර්තු 01 දා සිට

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මැතිවරණ වේදිකාවේ සඳහන් කළ සහන මල්ල මාර්තු 01 දා ක්‍රියාත්මක කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය පවසයි.

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 10ක් මේ යටතේ සහන මිලට ජනතාවට ලබාදෙන බව සදහන් කරයි.

ලංකා සතොස, සමූපාකාර අලෙවිසැල් මෙන්ම කාන්තා ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර හරහා මෙම සහන මල්ල ලබාදෙන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Related posts