ස්වාභාවික පරිසරය සුරකීමේ තවත් පියවරක්

ශ්‍රි ලංකාවේ ස්වාභාවික පරිසරය සුරකීමේ පියවරක් ලෙස ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමිව හැටන් පැන්මුර් ජලාශය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ පැල සිටුවිමක් හැටන් සිටික් ආයතනය මගින් සිදු කරන ලදි.

හැටන් අඩවි වන කාර්යාලයේ පුර්ණ අනුග්‍රහය මත මෙම පැල සිටුවිම අද දින අධික වර්ෂාව මධ්‍යයේ හැටන් සිරි කුරුස දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන පුජක නියුමන් පිරිස් පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදි.

හැටන් සිටික් ආයතනයේ පරිසර අංශය බාර නිලධාරිනි දර්ශි සෙල්වන් මහත්මිය හා පැන්මුරු මල් පොහොට්ටු සංවිධානය විසින් මෙම පැල සිටුවිමේ වැඩ සටහන සංවිධානය කර තිබු අතර මෙහිදි මෙම ජලාශය වටා පැල 75ක් සිටුවිමට පියවර ගන්නා ලදි.

මෙම අවස්ථාවට හැටන් අඩවි වන කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් හැටන් අඩවි වන නිලධාරි වි. ජි. කේ. රුක්ෂාන් මහතා ඇතුළු එහි නිලධාරින් පිරිසක් හා පැන්මුර් ප්‍රදේශයේ පිරිසක්ද එක්ව සිටින ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts