සාමාන්‍ය පෙළ අදින් අවසන් වෙයි – කලහකාරී වුවහොත් ප්‍රතිඵල අහෝසි

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අදින් අවසන් වෙයි.

ඇතැම් විභාග මධ්‍යස්ථානවලට අද විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

අද විභාගය අවසන්වීමෙන් අනතුරුව සමකාමීව විසිර යන ලෙස විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් බී. පූජිත මහතා සිසුන්ට දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව විභාග මධ්‍යස්ථානයේදී හෝ පරිශ්‍රයේදී කලහාකාරිව හැසිරීම, අනෙක් සිසුන්ට බාධාවන ලෙස හැසිරීම සහ පොදු දේපොළවලට අලාභහානි සිදු කිරීම සම්පුර්ණයෙන් තහනම් වන බව ද ඔහු පැවසීය.

පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම අදියර දෙකක් යටතේ එය ක්‍රියාත්මක බවත්  පළමු අදියර ලබන 26 වැනි දා සිට ජනවාරි 4 වැනි දා දක්වා ක්‍රියාත්මක බවත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Related posts