සුළු වැරැදි සඳහා අධිකරණ මගින් දඩ මුදල් නියම වන කාන්තාවන්ට නෛතික සහ මූල්‍යමය දායකත්වයක් ලබා දීමට නීතිඥ වෘත්තිකයන් විසින් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

නීතිඥ වෘත්තිකයන් විසින් පිහිටුවා ගත් ‘ඇමෝර් (AMOUR)’ නමැති සංවිධානය මගින් මෙම වැඩසටහන සිදු කරයි.

ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් කොළඹ නිපෝන් හෝටලයේදී ඊයේ (29 වැනිදා) පැවැත්විණි.

දඩ මුදල් නියම වන කාන්තාවන් මෙලෙස නිදහස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් කොළඹ ගෝල්ෆේස් හෝටලයේ දී එළැඹෙන 07 වැනිදා පස්වරු 07.00ට පැවැත්වීමට නියමිත ‘නීතිඥ විලාසිතා දැක්ම’ මගින් උපයා ගන්නා බව  කැඳවුම්කරු නීතිඥ නිරූපා සේරසිංහ සඳහන් කළාය.

තවද, මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර පරිපාලනය සමග සාකච්ඡා කර සුළු වැරැදි සඳහා අධිකරණයෙන් දඩ මුදල් නියම වන කාන්තාවන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගන්නා බවද ඇය පැවසුවාය.

Similar Posts