හදිසියේම යූරියා පෙහොර හිගයක් මතුවිම නිසා මේ දිනවල බඩ ඉරිගු වගාවේ නිරතවන රජරට ගොවින් දැඩි අපහසුතාවකට පත්වි සිටිනා අතර ඊයේ (16දා) අනුරාධපුර කෘෂි වෙළදසැල්වලට පැමිණි ගොවින් යූරියා පොහොර ඉල්ලමින් කන්නලව් කරනා ආකාරය දැකගත හැකිවිය.

කෘෂි අලවිසැල්වලට පැමිණි බොහෝ දෙනෙකු අනේ අපිටත් යූරියා එක ගෝනියක් හරි දෙන්න හරියට පොහොර දාගත්තේ නැත්නම් අස්වැන් අඩු වෙනවා යනුවෙන් පවසමින් වෙළන්දන් ඉදිරියේ කන්නලව් කරන අයුරු දැකගත හැකිවිය.පොහොර නොමැතිවීම පිළිබදව අදහස් දැක්වු ගොවින් කිහිප දෙනෙකු.යූරියා පෙහොර නෑ කියලා කඩවලින් කියනවා.කවලම් පොහොර කියන එක ගෙනියන්න කියලා ඔවුන් කියනවා.යූරියා මිටියක් රුපියල් 1000ක් කවලම් පොහොර මිටියක් රුපියල් 1150ක්.වගාවට අවශ්‍ය යූරියා තමයි.

මැතිවරණය සමයේ රජය අපහසුතාවට පත්කරන්න සමහරු මේවගේ වැඩකරද්දි අසරණ වෙන්නේ අහිංසක ගොවියන් යනුවෙන් ඔවුන් පැවසුහ.ඊයේ (16දා) උදෑසන වනවිට යූරියා පොහොර මිලදි ගැනීමට අනුරාධපුර පැරණි නගරයට ගොවින් විශාල වශයෙන් පැමිණ සිටි අතර ඔවුන් කවලම් පොහොර මිලදි ගැනීමට මැලිකමක් දැක්විය.

අනුරාධපුර මහේෂ් විජේසුරිය

Similar Posts