හපුතලේ නගරයට ආසන්නයේ දී අද (3) මීට මද වේලාවකට පෙර හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටී ගිනි ගන්නා බවට තොරතුරු ලැබී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරුතුරු බලාපොරොත්තු වන්න

Similar Posts