හරංගල මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටිමෙන් රථ වාහන ධාවනයට බාධා

lanka hot news

මධ්‍යම කදුකරයට පවතින වැසි හා සුලං තත්වයන් මත කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ හරංගල සිට කලපිටිය දක්වා ගමන් කරන මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයට බාධා එල්ලවි ඇත.

ප්‍රදේශයට පවතින අධික වැසි හා සුලං තත්වයන් මත බී 148 දරණ මාර්ගයේ තිස්පනේ හන්දය ප්‍රදේශය තුල 06වන දින මෙම ගස කඩා වැටිමත් සමග එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය මුලුමනින්ම ඇන හිට ඇති අතර එසේ කඩා වැටුන ගස ඉවත් කිරිමට කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ පිරිස් පියවර ගෙන ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts