හිටපු ජනපති ලේකම්ටත් පත්වීමක්

gamini senerath

හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්ට ආණ්ඩුවේ තනතුරක් ලබාදීමට යෝජනාවී තිබෙනවා. ජනාධිපති උපදේශකවරයෙකු ලෙස ඔහුට පත්වීමක් ලබාදීමටයි ආණ්ඩුවේ අදහස වී ඇත්තේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරයේ කටයුතු කරන සමයේ ගාමිණී සෙනරත් ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස පත් කෙරුණා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස සමන් ඒකනායක පත් කිරීමත් සමඟ ගාමිණී සෙනරත්ට එම තනතුර අහිමි වුණා.

Related posts