හෝටල් කෑම මිල ගැන තීරණය අද

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට සාපේක්ෂව ලාෆ් ගෑස් මිල ඉහළ දමනවාද නැද්ද යන්න අද දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබේ. ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ සභාපති ඩබ්ලිව්.කේ.එච්. වෑගපිටිය පැවසුවේ සිය සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අද දිනයේ රැස්වී ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බවයි.

ගෑස් මිල ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව ආහාර, පානවල මිල ගණන් ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ තීරණයක් ගන්නා බවයි ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය ද ප්‍රකාශ කළේ.

ගෑස් මිල ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් බේකරි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය දැඩි අර්බුදයකට මුහුණපා ඇති බව බේකරි හිමියන්ද පවසයි.

Related posts