ළමා අපචාර කළ අයෙක් ළමා නිවාසයක් පවත්වාගෙන යන්නා සේ, මහින්ද, ගෝඨාභයත් අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය  ගැන කථා කරන බව මහාචාර්ය සරත් විජේසුරිය මහතා පවසයි.

පහුගිය සමයේ අතුරුදහන් කර ඇත්තේ, මරා දමා ඇත්තේ තමන්ගේ කෙනෙකු නොවෙන්න පුලුවන් බවත් නමුත් එසේ සිතා අපට කරබා සිටිය හැකිනම් අප මිනිසුන් නොවන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු මේ අදහස් පළ කර සිටියේ මහනුවර පැවති ජනහමුවකදීය.

Similar Posts