ගෝලීය ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන චීන, යුරෝපා සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ආර්ථිකයන් මන්දගාමී වීම හේතුවෙන් පසුගිය වසරට වඩා ලැබුවා වූ නව වසර ඉතාමත් දුෂ්කර වනු ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ක්‍රිස්ටලීනා ජොර්ජීවා ප්‍රකාශ කර ඇත.

වසර 40 කට පසු ප්‍රථම වතාවට චීනයේ පසුගිය වසරේ ආර්ථික වර්ධන වේගය ගෝලීය ආර්ථිකයට වඩා පහළ බව ක්‍රිස්ටලීනා ජොර්ජීවා පෙන්වා දී තිබේ.

කොවිඞ් නීති ලිහිල් කළද රෝගය පැතිර යාම හේතුවෙන් ඉදිරි මාස කිහිපය චීනයට දුෂ්කර වනු ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් චීනයේ ආර්ථික වර්ධනයද සෘණාත්මක වනු ඇති බවත් ඇය පවසා ඇත.චීන ආර්ථිකය මන්දගාමී වන විට කලාපයේ ආර්ථිකයද මන්දගාමී වනු ඇති බවත් කලාපයේ ආර්ථිකය මන්දගාමී වන විට ගෝලීය ආර්ථිකයද මන්දගාමී වනු ඇති බවත් ඇය පෙන්වා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව, චැඩ්, ඉතියෝපියා, සැමීබියා, ඝානාව, ලෙබනනය, සුරිනාමය වැනි රටවල් මුහුණ දී සිටින ණය අර්බුදය ගෝලීය අර්බුදයක් නිර්මාණය කිරීමට තරම් කැපී පෙනෙන මට්ටමකට පැමිණ නැතත් එම රටවල ජනතාවට ණය අර්බුදයට විසඳුමක් සොයා දීම ඉතාමත් වැදගත් බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ක්‍රිස්ටලීනා ජොර්ජීවා සී.බී.එස් පුවත් නාලිකාව සමඟ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Similar Posts