60 පැන්න අය තියා ගත්තොත් නඩු

gov

වයස අවුරුදු හැට ඉක්මවන නිලධාරීන් තවදුරටත් එම තනතුරුවලම තබා ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළහොත් ඊට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා නිලධාරින්ගේ වෘත්තීය සංගමය තීරණය කර තිබේ.

මෙම වසර අවසානය වන විට අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පළමු ශ්‍රේණීයේ නිලධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව තුන්සියය ඉක්මවන බවත් එහෙයින් දැනට සිටින ඉහළ නිලධාරීන් විශ්‍රාම යාමෙන් පද්ධතියට කිසිදු ගැටලුවක් ඇති නොවන බවත් එම සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රභාත් විතානගේ පැවසීය.

Related posts