කාන්තාවන්ගේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම පිළිබඳව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රකට සමාජ ව්‍යවසාකයෙක් වන ලෝකය පුරාම පෑඩ් මෑන් (Pad Man) ලෙසින් ගෞරවයට පාත්‍ර වූ අරුනාචලම් මුරුගනාත්තම් මහතා ප්‍රසාදය පළ කර තිබේ.

“ලොව පුරා නායකයින් තමන්ගේ රටවල සංවර්ධනයේදී කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍ය හා කාන්තාවන්ගේ මාසික සනීපාරක්ෂා කටයුතු වල වැදගත්කම වටහා ගැනීම හොඳ වෙනසක්. ඔවුන් සිය මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයන් වලින් විවිධ මුල පිරීමේ මේ වෙනුවෙන් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

කාන්තාවන්ගේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව ලෝක නායකයන් තානාපතිවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීමට මේ කාලයයි.

Similar Posts