අතර මැදි ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන ඉදිවෙයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාධිත පිරිස ඉහළ යාමත් සමග කොවිඩ් ආසාධිතයින් සදහා ප්‍රථිකාර සිදු කරන රෝහල් සියල්ල පිරිගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අංශ කියයි.

පවතින අවදානම් තත්වයට මුහුණදිම සදහා අතර මැදි ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන දෙකක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතා කඩිනමින් ඉදිකරමින් තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සංජීව එදිරිමාන්න මහතා කිවෙිය.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක ග්‍රාමිය ජනතාව මෙි වන විට විශාල වශයෙන් රෝගයට ගොදුරුවෙමින් සිටිති. දැනටමත් ප්‍රදේශ කිපයක ග්‍රාමසේවා වසම් රැසකට සංචරණ සිමා පනවා තිබෙි.

මෙම තත්වය තවදුරටත් පැවතිය හොත් විශාල ගැටළුවක් මතුවන නිසා මතුගම හා හොරණ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අතර මැදි ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ඉදිකිරිම ආරම්භ කලා”,යැයි සංජිව එදිරිමාන්න මන්ත්‍රිවරයා කිවෙිය.

දැනටමත් ආසාධිතයින් රොිහල් කරා ගෙනයාමෙි ප්‍රමාදයක් පිළිබද කතා බහ අැති වෙලා තියෙනවා.එම නිසා ආසාධිත බව දැන ගත් වහාම ඔවුන් පවුලේ සෙසු සාමාජිකයින් ගෙන් වෙන්කර මෙම අතරමැදි ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත රැදවිමට බලා පොරොත්තු වෙනවා.

මෙම මධ්‍යස්ථනෙ දෙකේ ඇදන් 50 ක් පමණ ස්ථාපිත කළ හැකියි. ඊටත් වඩා ඉඩ පහසුකම් තිබුණත් අවශ්‍ය සනිපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබද සලකා අැඳන්50 කට සිමා කලා.

මෙි වන විටත් ඒ සදහා ඇඳන් සකසමින් තිබෙනවා. එම නිසා දිස්ත්‍රික්කයේ කිසිදු ආසාධිතයෙකුට ප්‍රථිකාර නොලැබෙන බවට බියක් ඇතිකර ගතයුතු නැහැ.අවශ්‍ය උපරිම වෛද්‍ය පහසුකම් සැලසිමට කටයුතු කරනවා.යැයි සංජීවඑදිරිමාන්න මන්ත්‍රිවරයා කිවෙිය.

අතරමැදි පුථිකාර මධ්‍යස්ථානසදහා ඇදන් සැකසිමට කටයුතු කරන අයුරු.

එස් පොද්දෙණිය – මිගහතැන්න

Related posts