යුද හමුදා කඳවුරු වලින් ඕනෑම අයෙකුට අද සිට කොවිඩ් එන්නත

අද(05) දින සිට ඕනෑම අයෙකුට කොවිඩ් එන්නත යුද හමුදා කඳවුරු ආශ්‍රිතව ලබා ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇති බව වාර්තාවේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් මත දක්වන විශේෂඥයන් පවසන්නේ සමාජය තුළ කොවිඩ් පාලන එන්නත අවශ්‍යයම පිරිස් සිටියදී පිළිවෙලකින් තොරව මෙලෙස එන්නත ලබා දීම ඵලදායි නොවන බවයි.

ඇඟළුම් කර්මාන්ත ආශ්‍රිත සේවක පිරිස්, ප්‍රවාහන සේවකයින් මෙන්ම පාසල් කඩිනමින් යළි විවෘත කිරීමට පාසල් ගුරුවරුන් ආදී සංවේදී පිරිස්වලට අදාළ එන්නත ලබා දෙනවා වෙනුවට මෙලෙස අවිධිමත් ලෙස ඕනෑම අයෙකුට එන්නත ලබා දීමෙන් කොවිඩ් පාලනය ඉතාම අවුල් සහගත තත්වයකට පත්වන බවයි.

Related posts