අපරාධකාරයින්ට පොදුජන සන්ධානයේ දොර වැසේ

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් අපේක්ෂකත්වය ලැබීමට නුසුදුසු කරුණුවලට අමතරව අපරාධ චෝදනා එල්ල වූවන්ට නාම යෝජනා ලබා නොදීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ ලේකම් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයට සම්බන්ධ පක්ෂ නායකයන් පසුගිය සතියේදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හමුවී ඇති අතර, එම පක්ෂ ඉදිරිපත්වන දිස්ත්‍රික්ක පිළිබඳ එහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

මහ මැතිවරණයට පොහොට්ටුව ලකුණින් යාපනයට හා මඩකළපුවට හැර සියලුම දිස්ත්‍රික්කවලට ඉදිරිපත් වීමට තීරණය කර ඇති බව සදහන්.

 

Related posts