ඉදිරි පැය කිපයේදි කළුතරට ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවිය හැක

පසු ගිය දෙදිනතුළ ඇදහැළුණ ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමග  කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිපයක පහත් විම් හා අතුරු මාර්ග ජලයෙන් යටව ඇති අතර ඉදිරි  පැය කිපයේදි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හදිසි  ගංවතුර  තත්වයක් ඇතිවිය හැකි බැවින් අවධානයෙන්  කටයුතු කරන්නැයි, ආපදා කළමණා කරන ඒකකය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

පසු ගිය දින දෙක තුළ ඇදහැළුණු ධාරාණිපාත වර්ෂාවනිසා රත්නපුර ප්‍රදේශයේ ඇතිව තිබෙන ගංවතුර  බැසයාමත්  සමග  කළු ගගේ  පහළ කොටසේ ජල මට්ටම් ඉහළ ගොස්  කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක පහත් බිම් හා අතුරු මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටවිමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි  ආපදා කළමණාකරණ නිළධාරින් කියති.

පසු ගිය දෙදින තුල ඇදහැළුණු ධාරානිපාත වර්ෂාවත්  සමග බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බුලත්සිංහල – මෝල්කාව මාර්ගයේ පරගොඩ ප්‍රදේශය ජලයෙන් යටව පසුගිය  (10)  ගමනා ගමනයට බාධා එල්ලවි තිබිණි. පාලින්දනුවර   ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මගුරු ගග පිටාර  මට්ටමට පැමිණ ඇති අතර පහත් බිම් හා අතුරු මාර්ග රැසක්  අද (11) වනවිටත්  ජලයෙන් යටව තිබිණි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිපයකට ඇතිවු දැඩි සුළං තත්වයක් හේතුවෙන්  ගස් කඩාවැටිමෙන්  නිවාස රැසක විදුලිය සම්භන්ධතා බිදවැටි තිබිණි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාලින්දනුවර, වළල්ලාවිට, බුලත්සිංහල, හා මතුගම, ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල නායයෑමේ, කදු කඩාවැටිමේ අවදානම පිළිබද ජාතික ගොඩනැගිළි පර්යේෂණ ආයතනය අනතුරු ඇගවිම් නිකුත්කර තිබේ.

එස්. පොද්දෙණිය මිගහතැන්න

Related posts