කැලණිතිස්ස බලාගාරය යළි පණ ගන්වයි

kelani-thissa

තාක්ෂණික දෝෂයක් මත අක්‍රීයව තිබූ කැළණිතිස්ස ද්විත්ව චක්‍රීය විදුලි බලාගාරය, මේ වනවිට යතා තත්ත්වයට පත්කර පරීක්ෂණ මට්ටමේ පවතින අතර අප්‍රේල් 04 දින නැවතත් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කිරීමට නියමිත බවත්,  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සභාපති විජිත හේරත් මහතා අවධාරණය කරයි.

කැළණිතිස්ස ද්විත්ව චක්‍රීය විදුලි බලාගාරයේ ඇතිවූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් පසුගියදා එය අක්‍රීය තත්ත්වයට පත්වූ අතර මෙම බිදවැටීම පසුපස යම් දූෂණ තත්ත්වයක් ඇතැයි යනුවෙනඇතැම් වෘත්තීය සමිති විසින් පතුරවන අසත්‍ය ප්‍ර‍චාරය සම්බන්ධයෙන්  මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම සදහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ශ්‍ර‍ණාගාරයේදී පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් සභාපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කරන ලදී.

Related posts