කිරිබත්ගොඩ නිවසක් ගිනිගනියි

කිරිබත්ගොඩ නගරයේ නිවසක අද සවස ගින්නක් හට ගත්තේ ය.

ගින්න ඇතිවන අවස්ථාවේදී නිවසේ කිසිවෙකු සිට නොමැති අතර ගින්න මැඩපැවැත්වීමට කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකක‍යේ ගිනි නිවීම් රථ 3ක් යොදවා ගින්න පාලනය කර ඇත.

ගින්නෙන් නිවසට දැඩි හානි සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.

Related posts