කොරෝනාවෙන් බේරෙන්න ලංකාවට යන්න

කොවිඩ්-19 වයිරසයෙන් බේරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ  කැරිබියන් දූපත්   ආරක්ෂාකාරී  රටවල් දෙකක් ලෙස සිය පුරවැසියන්ට එක්සත් රාජධානිය දැනුම්  දී  ඇති බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ කැරිබියන් දූපත්වල පවතින අධික උණුසුම හේතුවෙන් වයිරසය පැතිරයාම ඉතාම අඩුවෙන් වාර්තා වන බව වැඩිදුරටත් සදහන් වෙයි.

Related posts