කොරෝනා ආසාදිතයන් 3398ක් මරණ 48 ක්

corona

ගත වූ පැය24 තුල වාර්තා වූ  කොවිඩ් 19 වයිරස ආසාදිතයන් මුළු ආසාදිත සංඛ්‍යාව 3,398 කි.

මෙම නව ආසාදිතයන් පිරිසත් සමඟ මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1,99,242 කි.

කොවිඩ් ආසාදිතවීමෙන් සිදුවූ මරණ තවත් 48 ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ(4) තහවුරු කළේය.

ඒ සමඟ මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1656 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

Related posts