කොවිඩ් වසංගතය දුරුකරන්න බෝධි පුජා

රට පුරා පැතිර යන කොවිඩ් වසංගතය දුරුවේවායිද රටතුල සිටින සියලුම කොවිඩ් රෝගින්ට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින්ද හැටන් තරුණ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද බෝධි පුජාවක් 03වන දින රාත්‍රියේ හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානයේ පවත්වන ලදි.

හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරාධිපති මධ්‍යම පලාත් ප්‍රධාන සංඝනායක දර්ශණපති පුජ්‍ය මහගම විමල නායක හිමියන් විසින් මෙම බෝධි පුජාව පවත්වන ලදි.

සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුකුලතාවය දක්වමින් හැටන් තරණ බෞද්ධ සංගමයේ නිලධාරින් සිමිත පිරිසක් සහාභාගිවෙමින් මෙම බෝධි පුජාව පැවැත්විමට පියවර ගෙන තිබු අතර මෙහිදි කොවිඩ් රෝගයෙන් මිය ගිය සියලුම දෙනාට පිං පැමිනවිමද සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts