ගම්පහින් ආසාදිතයන් 1208ක්

corona

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අද (17) උදෑසන වනවිට 92,222 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් ගතවූ පැය 24 ක කාලය තුල ආසාදිතයින් 1208 දෙනෙකු හමුව ඇති බවත් දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයීය වෙබ් අඩවිය සදහන් කරයි.

මින් 241 දෙනෙකු වන වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මහර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසයෙන් වන බවත් සෙසු කොට්ඨාස ආශ්‍රිතව ආසාදිතයින් හමුවීම ජාඇල – 184 ක්, ගම්පහ – 136 ක්, මිනුවන්ගොඩ – 133 ක්, බියගම – 123 ක්, කැලණිය – 99 ක්, දිවුලපිටිය – 96 ක්, රාගම – 55 ක්, දොම්පෙ – 53 ක්, අත්තනගල්ල – 50 ක්, සීදූව – 11 ක්, මීරිගම – 9 ක්, සහ මීගමුව – 5 දෙනෙකු වශයෙන් සිදුව ඇත.

පැය 24 ක කාලය තුල දිස්ත්‍රික්කයේ කර්මාන්තශාලා ආශ්‍රිතව 61 දෙනෙකු හමුව ඇති බවත් එය ආයෝජන කලාපය කටුනායකකින් – 48 ක්, බියගමින් – 8 ක් සහ වෙනත් කර්මාන්තශාලා ආශ්‍රිතව – 5 දෙනෙකු හමුව ඇත.

Related posts