ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයෙන් ආසාදිතයින් 868ක්

corona

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අද (30) උදෑසන වනවිට ගතවූ පැය 24 ක කාලය තුල කොරෝනා ආසාදිතයින් 868 දෙනෙකු හමුව ඇති බවත් මින් 90 දෙනෙකු බැගින් වන වැඩිම පිරිසක් බියගම සහ මහර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසයන්ගෙන් වන බවත් දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයීය වෙබ් අඩවිය සදහන් කරයි.

සෙසු සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසයන්ගෙන් ආසාදිතයින් හමුවීම මිනුවන්ගොඩ – 79 ක්, මීරිගම – 77 ක්, වත්තල – 76 ක්, ගම්පහ – 72 ක්, සීදූව – 65 ක්, දිවුලපිටිය – 60 ක්, අත්තනගල්ල – 55 ක්, දොම්පෙ සහ රාගම යන කොට්ඨාසයන්ගෙන් – 45 දෙනෙකු බැගින් , කටාන සහ කැලණිය යන කොට්ඨාසයන්ගෙන් – 35 දෙනෙකු බැගින් , ජාඇල – 34 ක් සහ මීගමුව කොට්ඨාසයෙන් 10 දෙනෙකු වශයෙන් හමුව ඇත.

 

Related posts