ගීත නිර්මාණවල හිමිකරුවන්ට හොද කලදසාවක්

music to you

ගුවන් විදුලි නාලිකාවක ගීතයක් එක් වරක් ප්‍රචාරය වනවිට රුපියල් 20 ක් ද රූපවාහිනී නාලිකාවක ප්‍රචාරය වන විටදී රුපියල් 100 ක මුදලක්ද නිර්මාණවල හිමිකරුවන්ට ගෙවීම් සිදු කිරීම සදහා ගැසට් නිවේදනය අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව සඳහන්.

කලාකරුවන් වෙනුවෙන් සිය යුතුකම් ඉටු කරමින් නව රජය ගත් මෙම පියවර සම්බන්ධයෙන් සමස්ත කලාකරුවන්ගේ මෙන්ම රටේ ජනතාවගේද ප්‍රසාදය හිමිව ඇතැයි සඳහන්.

මෙම පියවර මගින් කලාකරුවන්ගේ ආර්ථිකය ඉහල යනවා මෙන්ම උසස් නිර්මාණ සඳහා ඔවුන්ගේ උනන්දුවද ඉහළ යනු ඇති.

 

 

Related posts