ගුරු දෙයියන් නම්‍යශීලි වෙයි Online උගන්වන්න 15%කුත් ඇතිලු

teachers

ගුරු දෙයියන් යැයි කියන ගුරුහොරුන් හා විදුහල්පතිහොරුන් ගේ වෘත්තීය සංගම් නියෝජිතයන් හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අතර ඊයේ දිනයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වී තිබේ.

ගුරු දෙයියන්ගේ ඉල්ලීම්වලට සාර්ථක ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වීම හේතුවෙන් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම ඇතුළු රාජකාරිවලින් ඉවත් වීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක කරන සංගමය නායකයන් කියා සිටිති.

තම වැටුප සියයට 15 කින් ඉහළ දමන්නේ නම් දැනට ක්‍රියාත්මක වර්ජන ක්‍රියාමාර්ග නවතා දැමීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමට එම වෘත්තිය සමිති තීරණය කර තිබේ.

ada paththare, c news in sinhala, c news sinhala sri lanka, divaina epaper, e news in sinhala, epaper lankadeepa,
esana news, laankadeepa, lanka news paper,

Related posts